PHOTOVOICE WORKSHOPSDissenyo, organitzo i duc a terme tallers de fotografia participativa, especialment destinats a persones de col·lectius que són estigmatitzats, minoritzats, racialitzats, o en risc d’exclusió. Aquestes persones són sovint representades des d’els nostres propis prejudicis: victimitzades, passives, o com una amenaça. A través de la fotografia, treballem  la seva autorepresentació, és a dir, decideixen com volen mostrar-se a la societat des de les seves pròpies mirades. Exposem les millors fotografies al carrer. És per tant una eina de transformació a 3 nivells, individual, grupal i comunitari.

A qui poden anar dirigits aquests tallers?

A persones a les quals la mirada hegemònica sovint estigmatitza, invisibilitza, racialitza o minoritza:

  • Persones que provenen de cultures diferents, com les persones migrades o el poble gitano
  • Persones amb sexualitats no normatives
  • Persones excloses o amb risc d’exclusió social, com joves tutelats
  • Persones amb diversitat funcional, com discapacitat psíquica o física
  • Altres col·lectius

Quin és el meu abordatge?

L’accent el poso en les persones participants, que són subjectes actives en la representació de la seva identitat. Construirem narratives visuals des de les seves pròpies mirades, fugint d’estereotips i prejudicis que vénen de fora d’aquests col·lectius.

Les persones participants escullen quins aspectes de l’auto representació volen treballar en cada sessió, és a dir, es fotografiarà i s’explicarà allò que és rellevant des de la seva pròpia perspectiva.

Treballo des de 3 vessants:

  • Vessant teòrica: Introdueixo elements bàsics en la fotografia, treballem sobretot la composició.
  • Vessant vivencial: Reflexionem sobre un aspecte de l’auto representació, de la identitat. Entre sessions, les persones assistents reflecteixen en fotografies aquell aspecte reflexionat.
  • Vessant pràctica:  Fem el visionat de les fotografies fetes, fem  una reflexió conjunta i tria d’imatges.

Si és possible, es fa una exposició de les narratives visuals que han construit.