FOTOGRAFIA ESPECIALITZADA

en narratives visuals pel sector sense ànim de lucre

Treballo amb ONGs, empreses socials, agències de desenvolupament i institucions públiques, per tal de desenvolupar conjuntament narratives visuals


Què ofereixo?

Imatges per la transformació social. Imatges que parteixen del coneixement de la tasca i dels actors pel desenvolupament i del Tercer Sector. Imatges empàtiques amb la realitat que cal documentar, que ens interpel·len i motiven a l’acció.

El meu camp d’especialització són materials comunicatius per Fundacions, Associacions, ONGD, agències de desenvolupament, i altres organitzacions sense ànim de lucre, tant les que treballen al meu país i entorn proper, com les que treballen en països del Sud.

Ofereixo reportatges documentals, materials comunicatius per campanyes de sensibilització, històries de vida, documentació de projectes, etc. per ser difós mitjaçant exposicions, webs, xarxes socials. Proporciono la narració documentada i acurada que acompanya les imatges.

Elaboro i duc a terme tallers de fotografia participativa com eina i metodologia de transformació personal i social dels col·lectius amb els quals treballeu, a partir de la seva auto representació.