La Fundació Portolà treballa amb persones amb discapacitat per la seva inserció laboral. Per renovar la imatge de la Fundació a la seva web, vam decidir mostrar tant l’habilitat d’aquestes persones en la manipulació industrial de precisió i la confecció de tèxtils, com realitzant tasques més físiques, sense oblidar la dimensió social.