L’Associació d’estudiants Cosmic Research va fer la seva presentació a la Universitat Politècnica de Barcelona. Vàrem emfatitzar els elements més positius de la presentació, com l’alta assistència, el ric debat posterior, la professionalitat de l’Associació.