La llei electoral palestina estipula que al menys un 20% dels càrrecs electes als Consells Locals siguin ocupats per dones.

No obstant, les dones electes tenen molts problemes per fer sentir les seves veus, que sovint no són tingudes en compte.

L’empoderament de dones amb càrrecs electes així com de joves amb potencial de lideratge, és una prioritat si es vol transformar la societat palestina en una de més igualitària en termes de gènere, incorporant les necessitats de les dones en les polítiques i pressupostos