La llei electoral palestina estipula que almenys un 20% dels càrrecs electes als Consells Locals siguin ocupats per dones.

No obstant això, les dones electes tenen molts problemes per fer sentir les seves veus, que sovint no són tingudes en compte.

L’empoderament de dones amb càrrecs electes així com de joves amb potencial de lideratge, és una prioritat si es vol transformar la societat palestina en una de més igualitària en termes de gènere, incorporant les necessitats de les dones en les polítiques locals i els seus pressupostos

Mostrem la capacitació de lideresses al poble de Warta, treballant com fer front a la pressió social que rebran, així com la legislació vigent i drets de les dones a Palestina