LA FESTA DE L’ÓS

Al cor de les muralles del Castell de la Guàrdia a Prats de Molló (França), tres homes, vestits d’una pell d’ovella, es cobreixen la cara i els braços d’una barreja d’oli i de sutge. Acompanyats dels llurs caçadors, els óssos baixen dins el poble i mascaren de llur petjada tots els qui troben en el seu camí, amb una preferència per les noies, sobre les que s’hi llencen. Al final de tarda, els barbers, vestits de blanc, encadenaran els óssos al preu d’una lluita ferotge, símbols de les creences i llegendes pirinenques.

Aquesta festa em va connectar amb una ritualitat ancestral de lluita entre l’home i l’ós, del mite del salvatge que ha de ser civilitzat, de noies empaitades i de desig sexual de la bèstia que desperta amb la primavera.